Sydäntekoja kohti hyvinvoivaa yksilöä, perhettä ja Suomea.

Hämeessä tarvitaan sydäntekoja!

Vain yhteistyöllä menestymme. Antamalla parhaat edellytykset elinikäiseen oppimiseen sekä luomalla työpaikkoja ja tukemalla yrittäjyyttä, luomme hyvinvointia. Pidämme huolta eri elämäntilanteessa olevista ihmisistä. Ne ovat sydäntekoja kohti hyvinvoivaa Hämettä!

Koulutus

Koulutus on avain menestykseen. Oppimista ja kehittymistä on tuettava läpi elämän. Laadukas varhaiskasvatus on tässä keskiössä, sillä varhaiset vuodet ovat tärkeimmät oppimisen, arvojen ja itsetunnon kehittymiselle.

Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Jokaisen lapsen on saatava riittävä tuki oppimiselle. Kolmiportaisen tuen selkeyttämiseen ja edelleen kehittämiseen on otettava mukaan asiantuntijat koulumaailmasta.

Toinen aste vahvistaa eväät elinikäiselle oppimiselle, yhteiskunnan kehitykselle ja Lahden menestykselle. Tavoitteena tulee olla se, että peruskoulusta kaikki nuoret jatkavat toisen asteen koulutukseen, joko yleissivistävään ja/tai ammattiin tähtäävään. Meillä ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen ihmiseen.

Suomessa ja Hämeessä on panostettava oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön sekä yhteistyöhön eri korkeakoulujen välillä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Opetushenkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta on pidettävä huolta. Opetussuunnitelmien päivitykseen on otettava mukaan asiantuntijoita – niitä, jotka opetusta käytännössä tekevät.

Työ ja yrittäjyys

Periksiantamattomalla asenteella ja yhdessä työtä tekemällä menestymme. Digitalisaatio vaikuttaa vallitseviin liiketalouden lainalaisuuksiin ja samalla muuttuu niin työnteko kuin yrittäminen. Tukemalla yrittäjyyteen kasvamista ja jatkuvaa oppimista läpi elämän, voimme menestyä nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Meidän tulee huolehtia jokaisen pärjäämisestä tässä muutoksessa.

Meidän on tärkeää vaalia yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Tähän me tarvitsemme sekä työnantajat että työntekijät. Kummallekin osapuolelle on varmistettava niin sosiaaliset kuin taloudellisetkin edellytykset ja tuki onnistua parhaalla mahdollisella tavalla.

Hämeessä tulee tukea jo olemassa olevia yrityksiä, jotta niillä on mahdollisuuksia kasvuun ja uuden työvoiman palkkaamiseen. Tämän lisäksi meidän on Lahdessa saatava olosuhteet houkutteleviksi uusien yritysten perustamiselle.

Työtä luomalla luomme hyvinvointia. Työnteon tulee aina olla tekijälle ja tarjoajalle kannattavaa!

Hyvinvointi

Tunteemme, ajatuksemme ja toimintatapamme muodostuvat kulttuuristamme. Kulttuuri kuuluu kaikille. Meidän tulee mahdollistaa kaikille kulttuurin ja liikunnan tuomat kokemukset ja oppiminen.

Lapsille ja nuorille, ikäihmisiä unohtamatta, on annettava tasapuoliset edellytykset nauttia elämyksistä sekä harrastaa kulttuuria ja liikuntaa. Meidän tulee tehdä sellaisia tekoja ja päätöksiä, jotka edistävät maassamme asuvien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Seuraavan hallituksen tulee panostaa ihmisten liikkumismahdollisuuksiin arjessa, tukea liikunnan kansalaistoimintaa sekä edistää myös huippu-urheilua.

Yhteiskunnan on oltava heikoimpien puolella. Matalan kynnyksen tukipalvelut on rakennettava selkeiksi ja helpoiksi käyttää. Perheiden hyvinvointiin panostava politiikka maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Meidän on Hämeessä keskityttävä voimakkaasti tasa-arvoisen ja turvallisen kunnan kehittämiseen. Hämeen on oltava edelläkävijä teoissa, jotka edistävät hyvinvointia ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta. Ympäristöstä huolehtiminen ja kestävien elämäntapojen edistäminen ovat kaikkien hyvinvointia edistäviä asioita.

Hämeessä on hyvä asua ja tänne halutaan muuttaa!

Häme

Häme on osa Suomea ja Suomi on osa suurempaa. Aluettamme tulee kehittää osana pääkaupunkiseutua ja koko Eurooppaa. Nopeammat ja tiheämmät kulkuyhteydet eri kaupunkikeskuksiin antavat ensiluokkaiset edellytykset hyödyntää työ- ja perhe-elämän, asumisen, koulutuksen ja kulttuurin mahdollisuudet.

Välimatkat tulevat lyhenemään entisestään. Helsinki-Vantaan lentokenttä on meidän lentokenttämme. Lahdesta tulee tavoitella Lentorataa suoraan lentokentän ytimeen. Z-junan reittiä tulee jatkaa Lahdesta Villähteen, Nastolan ja Uudenkylän seisakkeille. Itärataa ei tule rakentaa.

Hämeen sijainti on ihanteellinen – lähempänä luontoa, silti keskellä kaikkea. Ympäristö on tärkein voimavaramme. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja ilmaston lämpenemisen ehkäiseminen on oltava kaikessa päätöksenteossa keskiössä. Kestävä kehitys vaatii rohkeita tekoja meiltä kaikilta. Ollaan ylpeitä yhteisestä Hämeestämme!